Information - Centrerad Ridning

CENTRERAD RIDNING®

Undervisningen. 
All undervisning utgår från dig och din hästs kunskap och utbildningsnivå. Vi arbetar alltid utifrån Centrerad Ridning. I all undervisning, såväl kurser som privatlektion, försöker vi hjälpa eleven att hitta en lodrät och följsam sits för att i möjligaste mån kunna följa hästens rörelser och på så vis hjälpa hästen att röra sig optimalt. 
Det är inte ovanligt att man som ryttare fastnar i ett rörelseschema som är slitsamt för kroppen, man har byggt och fortsätter att bygga negativa spänningar i sin egen kropp som i sin tur ger hästen samma spänningar. Ryttaren kan också röra sig eller sitta snett och krokigt, men kroppen uppfattar inte att ryttaren är i obalans. Detta ger en obalanserad häst eftersom ryttaren bl a tappar sin egen tyngdpunkt. Hästen känner tydligt denna obalans och kommunikationen mellan häst och ryttare går förlorad. Hästen kompenserar din snedhet, och blir själv sned och belastar därmed fel. Hästen får också själv ont i delar av kroppen och kan inte prestera det som DU vill att ni båda ska prestera tillsammans. 

Centrerad Ridning hjälper alla typer av ryttare. Centrerad Ridning ger dig som ryttare bättre kontroll, följsamhet och balans och du blir medveten om din kropp och hur du kan använda den i ridningen. Din häst blir starkare och får därmed bättre balans och bättre gångarter.

Vad är grunden i Centrerad Ridning?
Mjuka ögon: Ökar ditt synfält, minskar spänningar och hjälper dig till ökad medvetenhet om omgivningen.
Korrekt andning: Gör dig mer avslappnad och gör att du får en lägre tyngdpunkt i din kropp.
Centrering: Hjälper dig att finna en säker och stabil sits i alla gångarter.
Balans & Byggstenar: Genom att placera alla "bitar" av din kropp rätt, får du optimal balans i ridningen.
Sammantaget kommer allt detta resultera i ökad förståelse för hur både du och din hästs rörelser fungerar och du blir en säkrare ryttare.
Jordning: Leder till en bättre balans, säkerhet & stabilitet genom ökad medvetenhet om din kontakt med din häst & med marken via dina sittben & fötter.

Vi vill att eleven skall få förståelse för att elevens egen attityd och hållning är avgörande för hästens attityd och hållning. KROPPSMEDVETENHET, BALANS och LÅNGSIKTIGHET är nyckelorden. Vi lägger STOR vikt på ryttaren och vi vill att eleverna är engagerade och tränar mellan lektionstillfällena. 

Alla är välkomna hos oss, såväl nybörjare som tävlingsryttare. Att lära sig Centrerad Ridning hjälper alla typer av hästar. Små tips och anvisningar ger ofta stora resultat. (Centrerad Ridning är en pedagogik som går att tillämpa på alla discipliner.)
Hästar med förkortat steg får längre steg. Islandshästen får lättare att separera gångarterna.
Tölten t ex blir enklare då hästen hittar sin balans genom att ryttaren hittar sin balans och tyngdpunkt. 
Ryttaren lär sig att hitta korrekt andning och korrekt rörelse i höftkulor och bäcken, en följsamhet från höft ner till fot -  att hitta "jordningen" och sitt "kraftcentrum*" gör det helt enkelt lättare för både häst och ryttare att klara sin uppgift. 

*Du hittar ditt kraftcentra ett par cm nedanför naveln. En bit innanför just den punkten mot ryggradens framkant, där finns just balanscentrat, energicentrat och kroppskontrollcentrat. Här finns fullt av muskler och nerver som bildar både kroppens och ridningens naturliga kraftcentrum.

"Increased body awareness gives you a greater awareness of your inner self as well as your surroundings. Changing your habits will cultivate an ability to make clearer choices:
A balanced body permits a balanced state of mind"- Sally Swift, Grundare till Centrerad Ridning.Allmän information kring kurser och lektioner:

  • Kursanmälan är bindande.

  • Avbokning av kursplats gäller endast mot uppvisande av veterinärintyg eller sjukintyg

  • Kyla - lektioner ställs in från -15 grader. Känner du dig osäker, ring oss.

  • Avbokning av lektion ska ske 24 timmar innan lektionsdag.  Sker avbokning senare nödgas vi ta betalt för utebliven lektion.

  • Ombokning kan komma att ske från vår sida vid ev sjukdom, utbildning etc. 

  • Vaccination och sjukdom. Alla hästar som gästar oss skall vara vaccinerade mot hästinfluensa. Ska ej visat tecken på smittsam sjukdom, ej varit uppstallad eller i kontakt med  annan häst som kan misstänkas haft smittsam sjukdom. Även vid kurser hos dig ska info om ev sjukdom anmälas till oss.


Välkommen!